Shkollimi në gjuhën amtare në Maqedoni has në pengesa!

[ad_1]

Shkollimi në gjuhën amtare për nxënësit që u përkasin etniteteve jo shumicë në një pjesë bukur të madhe të shkollave fillore në Maqedoni realizohet vetëm në nivelin bazik, respektivisht në ciklet e ulëta të arsimit nëntëvjeçar.

Në masë të konsiderueshme ndodh që brenda sistemit arsimor “pakica” të shkrihet te “shumica”, edhe atë që në nivelet e avancuara të arsimit fillor. Pasi kryejnë dy ciklet e para të arsimit nëntëvjeçar ose……

[ad_2]

Kontrolloni gjithashtu

Lëvizja Besa dhe LSDM kundër iniciativës për amnistimin e dhunuesve më 27 prill

[ad_1] Lëvizja Popullore e Maqedonisë e udhëhequr nga Janko Baçev, ka dorëzuar në Kuvend Propozim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *